Wybieramy władze Związku Polskich Fotografów Przyrody

W tym roku wybieramy władze Związku Polskich Fotografów Przyrody zarówno na poziomie ogólnopolskim (Zarząd Główny), jak i w Okręgach. 17 kwietnia 2019 (środa), o godzinie 18:00 w sali 408 Łódzkiego Domu Kultury odbędzie się Walny Zjazd Wyborczy Członków Okręgu Łódzkiego ZPFP. Jest to planowy termin naszego zebrania, podczas którego jedynym punktem będzie właśnie Walny Zjazd.
 
Na Walnym Zjeździe wybierzemy nowego Prezesa Okręgu Łódzkiego, Członków Zarządu Okręgu Łódzkiego i delegatów na Walny Zjazd Wyborczy Zarządu Głównego ZPFP. Ponadto będziemy podejmować uchwały dotyczące działań Okręgu w minionej i przyszłej kadencji a także przedyskutujemy wnioski i sugestie na Walny Zjazd Ogólnopolski.
 
Walny Zjazd jest najwyższym ciałem decyzyjnym ZPFP, dlatego powinni w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Okręgu. To od naszych decyzji będzie zależała przyszłość Związku przez kolejne 3 lata. W Walnym Zjeździe mogą uczestniczyć TYLKO I WYŁĄCZNIE członkowie.
parent menu item not found: "130"