Czerwona Księga Ptaków Ziemi Łódzkiej

Staraniem Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej pod koniec 2016 roku ukazała się ciekawa publikacja. Jest to "Czerwona Księga Ptaków Ziemi Łódzkiej" pod redakcją Tomasza Janiszewskiego, Patrycji Podlaszczuk, Marcina Wężyka i Zbigniewa Wojciechowskiego. Wydawnictwo przedstawia opisy 85 najbardziej zagrożonych składników awifauny lęgowej Ziemi Łódzkiej. Zawiera informacje na temat ochrony prawnej gatunków, ich rozmieszczenia, statusu, zmian liczebności, siedlisk i wielkości populacji w Polsce. Szczególnie dużo uwagi autorzy poświęcili występowaniu i liczebności ptaków na Ziemi Łódzkiej a także zmianom i istniejącym zagrożeniom. Opracowanie sporządzono głównie na podstawie  danych zebranych po 1945 roku w ramach działań zawodowych ornitologów oraz amatorów obserwowania ptaków związanych z Uniwersytetem Łódzkim.
Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami ptaków. Wśród autorów fotografii nie zabrakło również członków naszego Okręgu. Zdjęcia do publikacji dostarczyli Adam Mańka, Michał Stanecki a przede wszystkim Ryszard Sąsiadek.
 
parent menu item not found: "130"