HeaderSearchForm

 

Zarząd OM ZPFP

Prezes  
      Witold Gorzelski
Wiceprezesrezes
      Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
Sekretarz
       Mariusz Lewandowski
Skarbnik 
      Janusz Kaczmarczyk 
Czlonek Zarządu  
      Ireneusz Graff

Komisja Rewizyjna OM ZPFP

Przewodniczący komisji
       Zbigniew Bochenek
Członkowie komisji
       Olga Kowalik
       Andrzej Kozak
parent menu item not found: "130"