HeaderSearchForm

Wystawa w Muzeum Ziemi

Wystawa Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi przedstawia zdjęcia pięknej polskiej dzikiej przyrody w Biebrzańskim i Narwiańskim Parku Narodowym oraz okolicach.
Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze tych terenów i różnorodność gatunkową, jest to ulubione, szczególne miejsce dla autorki zdjęć.
Zarówno w obu Parkach jak i w okolicznych wsiach występują rzadkie gatunki zwierząt, a wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Na wystawie fotografii Doroty Kycia zobaczymy nie tylko bociana i łosia, ale również rzadkie gatunki jak wodniczka czy batalion. Przyroda widziana tzw. gołym okiem intryguje i zachwyca, ale gdy patrzymy przez obiektyw aparatu, z bliska, możemy zaobserwować więcej, poznać lepiej tajniki przyrody oraz życie zwierząt i uchwycić te chwile na fotografiach.
Wernisaż wystawy odbędzie się 1 września o godzinie 18.00
w Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 27.
Wystawa będzie czynna od 2 września do 30 października 2016r.
Dorota Kycia – EFIAP, AFRP
parent menu item not found: "130"