HeaderSearchForm

Walny Zjazd Członków - wyborczy

Do Członków OM ZPFP

Działając z upoważnienia Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody i na podstawie Rozdziału VI § 29 punkt 2 oraz VI § 31 punkt 1 Statutu ZPFP oraz zgodnie
z postanowieniami Zarządu Okręgu podjętymi w dn. 21.03.2016 zwołuję Walny Zjazd Członków Okręgu  Mazowieckiego ZPFP we wtorek 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 18.00.

Zjazd odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury, ul. Elektoralna 12, Warszawa.

Wnioski do rozpatrzenia na Zjeździe członkowie mogą składać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z Rozdziałem VI § 31 pkt.2 wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w trybie wolnych wniosków.

Kompetencje Zjazdu określa Rozdział VI § 33 Statutu ZPFP.

Proponowany porządek obrad Zjazdu oraz Regulamin Zjazdu w załączniku.

Kalendarium Walnego Zjazdu Członków  OM ZPFP:
25.03.2016 r. - Komunikat Zarządu OM ZPFP o zwołaniu Walnego Zjazdu Członków OM ZPFP
do 11.04.2016 r. – Członkowie rzeczywiści OM ZPFP mogą zgłaszać drogą mailową wnioski do rozpatrzenia na Walnym Zjeździe Członków OM ZPFP (data wpływu do Zarządu Okręgu);
26.04.2016 r. – Walny Zjazd Członków OM ZPFP

Zarząd Okręgu Mazowieckiego nie pokrywa kosztów noclegu, dojazdu i wyżywienia uczestników Zjazdu.


W imieniu Zarządu OM ZPFP

Łukasz Bożycki
/prezes OM ZPFP/
parent menu item not found: "130"