HeaderSearchForm

Walny Zjazd Delegatów

 
W dn. 8 czerwca 2019 roku odbył się rekordowo długi i obfitujący w wydarzenia Walny Zjazd Delegatów ZPFP. Mimo upału, przedstawiciele wszystkich dwunastu okręgów stawili się licznie w Izabelinie, gotowi do długich dyskusji i głosowań.
Zjazd otworzyły sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego z trzech lat działalności. Delegaci zgodnie uznali, że były to dobre trzy lata, obfitujące w plenery, festiwale i inne wydarzenia. Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia - trzeba będzie ożywić stronę zpfp.pl, a także zachęcić młodych adeptów sztuki fotograficznej do przyłączania się do naszego stowarzyszenia. Niemniej, wystąpienie prezesa Zygmunta Urzędnika zostało nagrodzone brawami. Następnie zaprezentowano raport Komisji Rewizyjnej, która również oceniła mijającą kadencję władz Związku Polskich Fotografów Przyrody pozytywnie, choć zauważyła zbyt wysokie wydatki na księgowość, a także niewspółmierne do odnoszonych korzyści koszty naszego członkostwa w IFWP. Ten problem został rozwiązany, ponieważ po burzliwej dyskusji, jaka nastąpiła po wysłuchaniu sprawozdania przedstawicielki ZPFP przy IFWP Doroty Kyci, delegaci zdecydowali, że dopóki sytuacja w IFWP nie ulegnie poprawie, rezygnujemy z członkostwa w tej federacji.

Wybory
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań nadeszła najtrudniejsza chwila - wybory nowego Zarządu Głównego. Bywały one trudne i burzliwe, ale nie tym razem. Ku zadowoleniu delegatów, aż pięć osób z ustępującego Zarządu zgodziły się kandydować na kolejną kadencję. Wśród nich był także prezes Zygmunt Urzędnik. Na miejsce ustępujących członków zgłoszono dwie nowe kandydatury. Delegaci zagłosowali prawie jednomyślnie i tym samym przez kolejne trzy lata pieczę nad Związkiem Polskich Fotografów Przyrody sprawować będzie nowy Zarząd Główny w składzie:
Prezes: Zygmunt Urzędnik
Wiceprezes: Jerzy Łapiński
Sekretarz: Diana Maciąga
Skarbnik: Radosław Siekierzyński
Członkowie Zarządu:
Renata "Misia" Stadnik
Paulina Surniak
Krzysztof Jankowski
Składki i inne trudne tematy
Mylili się ci, którzy sądzili, że po wyborach wszystko pójdzie już gładko i szybko rozjedziemy się do domów. Nadeszła pora na odczytanie zgłoszonych wcześniej wniosków formalnych. Sprawujący funkcję Przewodniczącego Zjazdu Marek Lejbrandt ochrypł od ciągłego moderowania burzliwej dyskusji. Żaden z wniosków nie wzbudził tyle emocji, co propozycja podniesienia składek. Choć jednak dla wszystkich zgromadzonych była to trudna decyzja, zdecydowana większość delegatów uznała, że składki, które zostały ustalone podczas tworzenia się ZPFP i przez dwadzieścia cztery lata nie uległy podniesieniu, przestały wystarczać. Koszty prowadzenia działalności nieustannie wzrastają. Drożeją wszak zarówno materiały, jak i usługi, z których korzystamy choćby podczas organizacji festiwalu Wizje Natury. Jeśli Związek ma przetrwać i się rozwijać, składki muszą zostać podniesione. Tym samym, decyzją Walnego Zjazdu Delegatów, z dn. 1 stycznia 2020 roku składka miesięczna wyniesie 15 zł. Do końca bieżącego roku składki pozostają niezmienione.
Przedyskutowano również wprowadzenie zmian w Kodeksie Etycznym ZPFP. Z pewnością ucieszą one każdego miłośnika przyrody, któremu nie jest obojętne dobro fotografowanych przez nas zwierząt. Zmiany dotyczą fotografowania ptaków oraz dużych ssaków drapieżnych i zostaną szerzej opisane w kolejnym artykule.
Kolejne godziny upłynęły na dyskusji nad następnymi wnioskami. Delegaci opowiedzieli się przeciwko propozycji skreślania z ZPFP członków, którzy płacą składki, ale nie biorą aktywnego udziału w życiu okręgów oraz utworzeniu nowej kategorii dla zdjęć lotniczych w konkursie na Fotografa Roku. Z aprobatą spotkał się natomiast postulat przesyłania sprawozdań w formie elektronicznej, a nie jak było do tej pory - papierowej - oraz większej digitalizacji spraw formalnych. Utrzymana została jawność sprawozdań finansowych Zarządu Głównego i Okręgów.
Grupy robocze
Sukces, jakim niewątpliwie jest wydanie Albumu ZPFP "Wizje Natury" pokazał, że powołanie grup roboczych zajmujących się danym tematem to efektywna strategia, która powinna być kontynuowana. Dzięki temu możemy wspólnie zrobić dla ZPFP znacznie więcej, niż gdyby wszystkie zadania spoczywały jedynie na barkach Zarządu Głównego. Podczas zjazdu ukonstytuowała się grupa redakcyjno-komunikacyjna, która zajmie się publikacją treści na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych (Diana Maciąga, Paulina Surniak i Irek Graff) oraz niemniej istotna grupa informatyczna koordynowana przez Krzysztofa Jankowskiego. Joanna Antosik-Żołądek i Katarzyna Gubrynowicz zaoferowały pomoc w tworzeniu oprawy graficznej wydarzeń i komunikatów ZPFP. Pomoc na pewno przyda się też przy organizacji jubileuszowego konkursu na Fotografa Roku. Jeśli tylko macie odrobinę wolnego czasu i chcecie dołączyć do naszych działań - nie wahajcie się napisać w tej sprawie do Sekretarz ZPFP.
Nowi Członkowie Honorowi
Na koniec zostały już tylko przyjemne zadania, należało bowiem rozpatrzyć wnioski o przyznanie godności Członków Honorowych. Zgłoszono kandydatury trzech osób. Najpierw członkowie Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego złożyli wniosek o nadanie tego zaszczytnego tytułu jednemu z Założycieli ZPFP, Wiesławowi Lipcowi. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, a nowy Członek Honorowy nagrodzony burzliwymi brawami. Następnie Irek Graff zaproponował nadanie statusu Członka Honorowego dwóm osobom, które wydatnie przyczyniły się do wyprowadzenia naszego stowarzyszenia na prostą, poświęcając ZPFP setki godzin. Delegaci równie zgodnie uznali, że zarówno Grzegorz Żebrowski, jak i Piotr Pukos na ten zaszczyt zasługują.
Zjazd zakończył się po godzinie 19:00 wspólnym zdjęciem lekko sponiewieranych upałem i wielogodzinnymi debatami delegatów. Rozjechaliśmy się do domów z miłym przekonaniem, że nie zmarnowaliśmy tego dnia, a ZPFP wkroczy w dwudziesty piąty rok swojej działalności prężnie i z nową energią. Czego sobie i Wam życzymy.
parent menu item not found: "130"