Asia i Ania nowymi członkiniami naszego okręgu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi deklaracjami członkowskimi i analizie aktywności kandydatów, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZPFP na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 roku podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Okręgu Łódzkiego ZPFP:
• Anny Ogar (nr legitymacji OŁ/3067),
• Joanny Pasowicz-Kowalskiej (nr legitymacji OŁ/3068).
Asia i Ania tylko formalnie dołączyły do naszego zespołu od września, bo już od wielu miesięcy czynnie uczestniczą w pracach Okręgu, biorą udział w plenerach, prezentują swoje zdjęcia na zebraniach. Życzymy naszym koleżankom wielu sukcesów i przyjemności z uprawiania fotograficznego hobby. :-)
parent menu item not found: "130"