HeaderSearchForm

  • XII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Sławomir Wąsik – Wizje Natury 2016

przyrodnik, fotografik, autor tekstów, realizator filmów dokumentalnych, niezależny producent filmowy, instruktor fotografii i filmu
Specjalizuje się w fotografowaniu i filmowaniu przyrody i krajobrazu, szczególnie dzikich zwierząt w warunkach naturalnych. Ponadto zajmuję się tropieniem, poznawaniem i opisywaniem życia zwierząt. Współpracuję z wieloma stowarzyszeniami, redakcjami pism, wydawnictwami oraz instytutami naukowymi.
Dorobek filmowy autora to (od roku 1992) ponad 90 tytułów filmów dokumentalnych realizowanych samodzielnie na zlecenie instytucji państwowych, towarzystw ekologicznych oraz produkcje własne.

Głównym celem jego fotograficznych zmagań są dzikie zwierzęta, które dokumentuje wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Fotografuje na wschodnich rubieżach Polski – Bieszczadach, Lubelszczyźnie, Puszczy Solskiej i Roztoczu – uwieczniając piękno miejscowej fauny i odkrywając jej tajemnice.
 
 
 
 
parent menu item not found: "130"