HeaderSearchForm

  • XIV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY

Organizator 14. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury.
Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiająca fotografów przyrody w Polsce. Ponad 500 członków zgrupowanych w dwunastu okręgach działa na terenie całego kraju. Organizujemy wystawy, konkursy i plenery, cykliczne spotkania i festiwale fotografii przyrodniczej. Wielu naszych członków publikuje swoje prace w uznanych periodykach, książkach i albumach, zdobywa laury w krajowych i zagranicznych konkursach. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych, forach dyskusyjnych, prowadzimy strony internetowe, strony na Facebooku oraz blogi.
Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób fotografujących przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest rozwój fotografii przyrodniczej, dbałość o jej etyczny charakter, ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Polski. 
Organizatorami tegorocznego Festiwalu jest Zarząd Główny ZPFP
Zał. Nr 10.1.1 - grafika z ZG ZPFP 800px
Zygmunt Urzędnik - Prezes (Okręg Śląski),
Jerzy Łapiński - Wiceprezes (Okręg Mazowiecki),
Diana Maciąga - Sekretarz (Okręg Krakowski),
Radosław Siekierzyński - Skarbnik (Okręg Wielkopolski),
Joanna Antosik - Członek Zarządu (Okręg Mazowiecki),
Renata Stadnik - Członek Zarządu (Okręg Łódzki),
Dariusz Kąkol - Członek Zarządu (Okręg Mazowiecki).
 
Pomagają organizatorom Festiwalu:
Paulina Surniak - prezenterka festiwalu (Okręg Wielkopolski ZPFP),
Przemysław Jośko - fotograf festiwalu (Okręg Mazowiecki ZPFP),
Maciej Pietrzak operator sprzętu komputerowego i rzutnika (Okręg Wielkopolski ZPFP),
Grażyna DębowskaJoanna Wegiera obsługa sklepiku (Okręg Łódzki i Wielkopolski ZPFP), 
Krzysztof Foryszewski z członkami Okręgu Mazowieckiego ZPFP - zorganiowanie akcji dobroczynnej „Ciasto dla zwierzaka”.
parent menu item not found: "130"