HeaderSearchForm

  • XV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

O ORGANIZATORACH

 
Przez 15 lat dzięki życzliwości Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz zaangażowaniu władz Związku Polskich Fotografów Przyrody, w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie co roku miało miejsce wydarzenie o charakterze artystycznym i edukacyjnym czyli Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury.

Festiwal ten ma na celu upowszechnianie dorobku polskiej fotografii przyrodniczej, ukazywanie piękna i bogactwa przyrody oraz edukowanie i uczestniczenie w ochronie dzikiej przyrody. Wśród coraz liczniejszego grona fotoamatorów festiwal ma promować zasady etyki fotografii przyrodniczej, tak aby fotografowanie przyrody nie czyniło szkód w otoczeniu. Festiwal jest cenną okazją do wymiany doświadczeń, oraz przeglądu najciekawszych dokonań z zakresu fotografii dzikiej przyrody w Polsce. Promuje piękno polskiej przyrody w karaju i za granicą, umożliwia zapoznanie się z czołową fotografią międzynarodową dzięki pokazom zaproszonych gości z zagranicy.
Festiwal co roku był imprezą otwartą dla publiczności, która licznie z takiej możliwości korzystała.
 
Ten rok jednak okazał się wyjątkowy. I to niestety nie tylko z powodu jubileuszu 25-lecia naszego stowarzyszenia. Świat dotknięty pandemią Covid-19 odizolował ludzi od siebie, napełnił obawą o jutro. W tej trudnej rzeczywistości Internet stał się szansą na podtrzymanie kontaktu z innymi, wymianę myśli i rozwój. My również postanowiliśmy z tej szansy skorzystać i zamiast odwoływać - po raz pierwszy w historii, przenieść nasz coroczny Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury z Izabelina do świata wirtualnego. To skok na głęboką wodę, zwłaszcza, że zamiast dwóch dni, postanowiliśmy przygotować dla Was aż cały tydzień festiwalowych atrakcji!
parent menu item not found: "130"