HeaderSearchForm

  • XV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY

 
Organizator XVI Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury ONLINE
http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/logo_zpfp.jpg
Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiająca fotografów przyrody w Polsce. Około 500 członków zgrupowanych w trzynastu okręgach działa na terenie całego kraju. Organizujemy wystawy, konkursy, plenery, spotkania i festiwale fotografii przyrodniczej. Publikujemy w uznanych czasopismach, książkach i albumach, zabieramy głos w mediach, na portalach społecznościowych, jesteśmy laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Prowadzimy strony internetowe, fanpage oraz blogi. Stowarzyszenie jest otwarte na osoby fotografujące przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest rozwój fotografii przyrodniczej, edukacja i dbałość o jej etyczny charakter, ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Polski.
 
ZPFP obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia (1995-2020) - w grudniu 2019 Zarząd Główny ZPFP przedstawił trzy działania dla uczczenia tego Jubileuszu:
- Akcja "25 plenerów na 25-lecie ZPFP" w całym Stowarzyszeniu z włączeniem się Okręgów w jego realizację,
- Wystawa fotograficzna "25 lat ZPFP" z wernisażem podczas Festiwalu "Wizje Natury 2020",
- Wydanie koszulek ZPFP nawiązujących do Jubileuszu.
 
W realizację tych planów w marcu br. zaingerowała pandemia koronawirusa, niebezpieczna dla zdrowia, ograniczająca kontakty międzyludzkie do minimum.
 
W tej sytuacji akcja "25 plenerów na 25-lecie ZPFP" w całym Stowarzyszeniu, po udanych kilku plenerach zimowych i wczesnowiosennych zorganizowanych w Okręgach i przez ZG ZPFP, została bezterminowo wstrzymana.
 
Powołana Rada Artystyczna ZPFP w składzie: Katarzyna Gubrynowicz, Małgorzata Książkiewicz, Jerzy Łapiński i Michał Ludwiczak wykonała główne zadanie, zbiórki i wyboru, spośród przesłanych fotografii, prac do jubileuszowej Wystawy, jednak ze względu na pandemię nie będzie w tym roku ona wydrukowana i fizycznie eksponowana. Przy czym podczas tegorocznego Festiwalu WN2020 ONLINE zaprezentowana zostanie jej wirtualna wersja opracowana przez Katarzynę Gubrynowicz.
 
Pomimo pandemii udało się całkowicie zrealizowć akcję zbiórki zamówień i wydania koszulek 25 lat ZPFP. Autorką projektu graficznego koszulki jest Joanna Antosik-Żołądek, natomiast całość zamówienia zrealizowała Renata misia Stadnik. 
 
W trudnych czasach pandemii dla organizatorów festiwalu internet stał się szansą na podtrzymanie kontaktu z innymi, wymianę myśli i dalszy rozwój. My również postanowiliśmy z tej szansy skorzystać i zamiast odwoływać - po raz pierwszy w historii, przenieść nasz coroczny Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury z Izabelina do świata wirtualnego. To skok na głęboką wodę, zwłaszcza, że zamiast dwóch dni, postanowiliśmy przygotować dla wirtualnej publiczności cały tydzień festiwalowych atrakcji!
 
Jeszcze wiosną br. dla podjęcia wezwania, grono organizatorów Festiwalu zostało poszerzone do 12. osob i powołany Zespół organizacyjno-programowy Festiwalu Wizje Natury 2020 (Zespół Festiwalowy WN2020) w składzie:
 
1. Zygmunt Urzędnik - przewodniczący Zespołu
2. Katarzyna Gubrynowicz
3. Joanna Antosik-Żołądek
4. Michał Ludwiczak
5. Jerzy Łapiński
6. Paulina Surniak
7. Diana Maciąga
8. Renata Stadnik "misia"
9. Radosław Siekierzyński
10. Krzysztof Jankowski
11. Maciej Pietrzak
12. Jerzy Grzesiak
 
Zespół Festiwalowy WN2020 jest organizatorem tegorocznego Festiwalu WN2020 ONLINE. Ogłosił też, po raz pierwszy, zorganizowanie otwartego ogólnopolskiego konkursu „DZIKIE – PIĘKNE - POLSKIE” (w dwóch kategoriach - dla dorosłych i młodzieży). Jego organizacji podjęli się prezes Okręgu Łódzkiego ZPFP - Michał Ludwiczak oraz Joanna Antosik-Żołądek. Ustalono, że wyniki tego konkurs obok tradycyjnego na Fotografa Roku ZPFP zostaną ogłoszone podczas Festiwalu "Wizje Natury" ONLINE. Oprawy graficznej Festiwalu, jak co roku, podjęła się Joanna Antosik-Żołądek. Moderatorami i prezenterami online będą: Paulina Surniak i Jerzy Grzesiak, realizatorem wydarzenia w internecie - Maciej Pietrzak. Ułożeniem scenariusza Festiwalu i jego realizacją zajęła się Katarzyna Gubrynowicz.
 
parent menu item not found: "130"