HeaderSearchForm

  • XV Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

ORGANIZACJE PRZYRODNICZE

 
OTOP - Wizje Natury 2020
 
http://www.zpfp.pl/images/artykuly/2019/otop_logo_biale_copy.jpgOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Zajmujemy się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzimy działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji. Wspiera nas rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy.

Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi autorytetami i organizacjami pozarządowymi.

Skupiamy się na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach. Zachęcamy do włączenia się w nasze działania i aktywnego wspierania Towarzystwa poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.
W ramach światowej federacji organizacji chroniących ptaki, BirdLife International, współpracujemy z wieloma osobami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu zwiększenia efektywności działania zbieramy fundusze na realizację nowych projektów ochrony przyrody. Zachęcamy do aktywnego wspierania Towarzystwa (naszej misji i celów) poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.
Więcej informacji: www.otop.org.pl
 
 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizatorem konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”
 
Tematem konkursu jest przyroda Wisły i jej doliny na odcinku w dół rzeki od linii Łaskarzew-Magnuszew do ujścia do Bałtyku oraz Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi, które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze.
  Cele konkursu:
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny. 
 
  Nadsyłanie zdjęcia, mieszczą się tematycznie w dwóch kategoriach:
1. Przyroda i krajobraz,
2. Człowiek i rzeka.
 
Organizator konkursu: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Patronat artystyczny: Związek Polskich Fotografów Przyrody
Patronat merytoryczny: Koalicja Ratujmy Rzeki
Regulamin konkursu Temat Rzeka 2020: https://otop.org.pl/.../konkurs-fotograficzny-temat.../
 
 
 
 
 
 
 
Nature First - Wizje Natury 2020
 
 
Nature First
opiera się na siedmiu podstawowych zasadach, które uczą, w jaki sposób każdy z nas może cieszyć się fotografią przyrodniczą w sposób odpowiedzialny. Są one skierowane zarówno do profesjonalnych fotografów jak również bardziej lub mniej zaawansowanych amatorów fotografii przyrodniczej. Służą one zminimalizowaniu szkodliwego wpływu działalności fotografów przyrody na środowisko.
 
 
 
 
Więcej na stronie stowarzyszeniahttps://www.naturefirstphotography.org/
Strona na Facebooku grupy Nature First Polska: https://www.facebook.com/groups/1182863708767096
 
parent menu item not found: "130"