Zaznacz stronę

Organizator: Okręg Mazowiecki ZPFP


Kto może uczestniczyć: osoby należące do ZPFP
Temat pleneru: nadbużańska jesień
Kontakt: Mariusz Lewandowski, om@zpfp.pl

CHROŁOWICE 13-16 października 2022