Zaznacz stronę

Okręg Śląski

Jesteśmy organizacją skupiającą miłośników przyrody i fotografowania ze Śląska. Każdy z nas w ramach swoich fotograficznych poszukiwań i realizacji jest indywidualnością, jednakże jednoczy nas dobro polskiej przyrody, jej popularyzacja, ochrona i oczywiście fotografia, która niejedno ma imię…

Historia okręgu sięga roku 1996. W trakcie swojej działalności okręg zaangażował się w organizację wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, prelekcji, warsztatów fotograficznych i innych działań promujących polską przyrodę i etyczne sposoby jej fotografowania.

Ważnym aspektem działalności okręgu są regularne otwarte spotkania dla osób zainteresowanych fotografią przyrodniczą. Obecnie spotykamy się w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przy ul. św. Huberta 43/45.
Osoby zainteresowane naszą działalnością zapraszamy do kontaktu i bezpośredniego spotkania:

E-mail: zpfp.os@gmail.com

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/zpfp.okreg.slaski