Zaznacz stronę

O nas

Związek jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest współuczestniczenie w ochronie środowiska, propagowanie piękna polskiej przyrody, wszechstronny rozwój fotografii przyrodniczej i ochrona jej praw autorskich, a także upowszechnianie tej fotografii w kraju i za granicą.

Krzysztof Leszek Sawicki, założyciel ZPFP

Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) jest stowarzyszeniem twórczym, którego celem jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej poprzez fotografię, a także propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody.

Idea powstania Związku narodziła się w 1994 roku. Jej inicjatorem był fotograf Leszek Krzysztof Sawicki. Komitet założycielski składał się z 21 osób. Ponad rok trwały prace nad Statutem i rejestracją ZPFP. 25 kwietnia 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał postanowienie o zarejestrowaniu Związku, początkowo pod nazwą Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych. 25 czerwca 1995 roku odbył się I Walny Zjazd, w którym wzięło udział 197 członków. Ich liczba szybko się podwoiła, co zrodziło potrzebę podzielenia Związku na Okręgi. Taką decyzję podjął Nadzwyczajny Walny Zjazd ZPFP 9 listopada 1996 roku – przyjęto nowy Statut, pozwalający na formowanie Okręgów. Od 1996 roku Związek składa się z Zarządu Głównego i 13 regionalnych Okręgów. Zarząd Związku i Zarządy Okręgów pracują społecznie.

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest jedyną niekomercyjną organizacją o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą ponad 500 miłośników fotografii przyrodniczej, zarówno profesjonalistów jak i amatorów, bez względu na stopień twórczego zaangażowania i dorobek artystyczny.

Celem statutowym Związku jest upowszechnianie fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej, współudział w tworzeniu kultury narodowej, ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich. Cele te Związek stara się realizować poprzez inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich jego członków, inicjowanie publikacji i wydawnictw, współpracę i wzajemną pomoc, organizowanie spotkań, pokazów, wystaw, konkursów, plenerów i innych imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony.

W swojej działalności merytorycznej Związek kieruje się obowiązującym prawem o ochronie przyrody. Członkowie Związku zajmują się fotografią przyrodniczą w szerokim rozumieniu tego pojęcia, ale szczególny nacisk Związek kładzie na etyczne fotografowanie dzikiej przyrody i krajobrazów.

We współpracy z ZPFP Ministerstwo Środowiska przygotowało w 2000 roku ekspozycję o polskich parkach narodowych, która była prezentowana w kilku krajach: Holandia, Ratusz Haski (2000 rok); Słowenia, zamek Podsreda (2001) – przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych; Hiszpania, Muzeum Nauk Przyrodniczych w Madrycie (2002 rok); Dania, Królewska Wyższa Szkoła Rolnicza i Weterynaryjna w Kopenhadze (2002 rok) ; Austria, siedziba Rządu Kraju Związkowego Dolna Austria w St. Pölten pod Wiedniem (2002 rok); Belgia, Narodowy Ogród Botaniczny pod Brukselą (2003 rok). Przez 6 miesięcy zestaw 10 multimedialnych prezentacji, ukazujących polską przyrodę, był prezentowany w polskim pawilonie na Światowej Wystawie Expo w Aichi w Japonii.

W styczniu 2002 roku Związek przystąpił do Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej – International Federation of Wildlife Photography (IFWP) i był jedynym reprezentantem środowiska polskich fotografów przyrody w tej organizacji. ZPFP było aktywnym członkiem IFWP oraz specjalnym gościem dwóch najpoważniejszych w Europie międzynarodowych festiwali: w Lünen w Niemczech i w Bornem w Belgii.

Album „Galeria Natury” był pierwszym wydawnictwem Związku i zawierał 307 fotografii 80 członków ZPFP. Z okazji 25-lecia ZPFP, wydano album „Wizje Natury”, podsumowujący fotograficzną działalność Związku. Album liczy ponad 230 stron i jest zbiorem wieloletniego dorobku prawie 200 fotografów przyrody.

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury to najbardziej znane przedsięwzięcie Związku. Festiwal łączy miłośników przyrody i fotografii przyrodniczej, umożliwiając podróż nie tylko w najdalsze, lecz także te zupełnie bliskie zakątki świata. W ciągu dwóch dni swe dokonania prezentują wybitni fotografowie, zarówno z Polski jak i zagranicy, zdradzając tajniki swego warsztatu, dzieląc się fascynującymi opowieściami oraz doświadczeniem, zdobytym podczas obcowania ze światem przyrody. Wśród gości znajdują się także autorzy poczytnej literatury przyrodniczej, naukowcy, przyrodnicy, podpowiadając jak fotografować przyrodę w sposób etyczny i aktywnie uczestniczyć w jej ochronie. Festiwalowy program obfituje również w emocjonujące zmagania konkursowe, związane z fotografią przyrodniczą. Z myślą o uczestnikach Wizji Natury przygotowywane są strefy wystawców i organizacji pozarządowych, gdzie można skorzystać z fachowych  rad konsultantów, zapoznać się z najnowszym sprzętem fotograficznym oraz nabyć rozmaite gadżety i literaturę przyrodniczą. Co roku organizatorzy prowadzą także kwestę na rzecz Stowarzyszenia Wolontariuszy Kundellos, niosącego pomoc bezdomnym zwierzętom.

Każdego roku, w Poznaniu, Okręg Wielkopolski ZPFP organizuje Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Przyroda Warta Poznania”, przyciągający rzesze wielbicieli przyrody i fotografii przyrodniczej.

Związek patronuje również inicjatywom związanym z fotografią przyrodniczą – m.in. konkursom organizowanym przez parki narodowe czy audiobookom z „Zielonej serii” Włodzimierza Puchalskiego.

Od 2013 roku Związek należy do Koalicji „Niech Żyją!”, która ma na celu skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych.

Od 2013 roku partnerem technologicznym Związku jest Canon Polska, a partnerem technicznym – Fotoforma.

Działalność ZPFP opiera się głównie o środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich oraz z okazjonalnej współpracy z instytucjami zainteresowanymi realizacją poszczególnych zamierzeń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy i organizacje, które chcą wnieść wkład w promocję i ochronę polskiej przyrody oraz rozwój i popularyzację fotografii przyrodniczej.