Zaznacz stronę

Kilka słów o strukturze i okręgach

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeniem. Działamy w oparciu o Statut ZPFP, w którym określiliśmy nasze podstawowe cele działania:

  1. promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej;
  2. popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej;
  3. propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody;
  4. współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej;
  5. ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
  6. współudział w tworzeniu kultury narodowej.

Zarząd Główny i Okręgi

Nasze Stowarzyszenie liczy sobie około 500 członków w całej Polsce. Przy takiej ilości osób i ich sporym rozproszeniu, sprawna realizacja jakichkolwiek działań nie byłaby możliwa przez jeden, centralny zarząd. Dlatego już na samym początku istnienia ZPFP powołano do życia Okręgi, które zasięgiem działania pokrywają praktycznie cały nasz kraj. Obecnie jest ich 13, ale ta liczba może wzrosnąć, jeśli pojawi się potrzeba powołania kolejnego.

Zarząd Główny

Jest to wybrana przez Walny Zjazd Delegatów grupa ludzi, pod przewodnictwem Prezesa, która kieruje działaniami Stowarzyszenia w zakresie ogólnopolskich projektów (takich jak np. Festiwal „Wizje Natury”, czy konkurs „Fotograf Roku ZPFP”), ale także organizacji funkcjonowania całego ZPFP.

Czym są Okręgi i jak działają

Okręg to struktura, z którą jako pierwszą najczęściej styka się potencjalny członek Stowarzyszenia. To tu prowadzone są cykliczne spotkania, prezentacje, warsztaty. To Okręgi, skupiając wokół siebie członków i sympatyków mogą realizować plenery fotograficzne, czy choćby szybkie wypady na zdjęcia. Poprzez Okręgi pasjonaci fotografowania przyrody mogą, po uprzednim zaprezentowaniu portfolio i odbyciu stażu kandydackiego, stać się pełnoprawnymi członkami Związku Polskich Fotografów Przyrody. Okręgi realizują także liczne wystawy fotograficzne prac swoich członków i biorą udział w różnego rodzaju imprezach, związanych z fotografią i przyrodą.

Działaniami kieruje Zarząd Okręgu pod przywództwem Prezesa, wybrany przez Walny Zjazd Członków danego Okręgu.