Zaznacz stronę

Okręg Zachodniopomorski – Zarząd

Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP

Stanisław  Bąbolewski – Prezes

Marta  Płachta  – Sekretarz

Przemysław  Wójcik  – Skarbnik