Adres siedziby: ul. Marcelińska 54/4, 60-354 POZNAŃ

Adres korespondencyjny: ul. Biały Kamień 2/109, 02-593 Warszawa

NIP: 125-04-97-143

Kontakt e-mail: zg@zpfp.pl