Zaznacz stronę

Związek Polskich Fotografów Przyrody serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2023”.

Konkurs jest organizowany w celu popularyzacji fotografii przyrodniczej, krzewienia wiedzy o przyrodzie i promowania właściwej wobec niej postawy.

Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody. Użycie innych motywów niż dzika przyroda, musi mieć uzasadnienie merytoryczne lub artystyczne. Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

Fundatorem nagrody głównej Konkursu oraz nagród za I i II miejsce jest firma Canon Polska – Partner Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Nagrodą główną Grand Prix Konkursu będzie aparat fotograficzny Canon EOS RP. Za pierwsze miejsce – lornetka Canon 10×30 IS II . Miejsce drugie – drukarka Canon Pixma G640. Warto więc powalczyć, by stanąć na podium!

Termin nadsyłania prac upływa 11 października 2023. Decyduje data wpływu do Organizatora.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2023, 19 listopada 2023 (niedziela), w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, ul. Kazimierza Tetmajera 38.

Regulamin Konkursu: Regulamin Konkursu Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2023”.

Karta zgłoszeniowa: Karta zgłoszenia w konkursie Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2023”

Kodeks etyczny ZPFP

Organizator Konkursu: Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody