Zaznacz stronę

Konkurs pokazów multimedialnych

Związek Polskich Fotografów Przyrody serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2022”.

Konkurs jest organizowany w celu popularyzacji fotografii przyrodniczej, krzewienia wiedzy o przyrodzie i promowania właściwej wobec niej postawy.

Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody. Użycie innych motywów niż dzika przyroda, musi mieć uzasadnienie merytoryczne lub artystyczne. Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 18 października 2022. Decyduje data wpływu do Organizatora.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2022, 20 listopada 2022 (niedziela), w Centrum Kultury w Izabelinie, ul. Jana Matejki 21, Izabelin C.

Fundatorem nagrody głównej Konkursu Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2022” oraz nagród za I i II miejsce jest firma CANON Polska – partner technologiczny Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Organizator Konkursu: Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody