Zaznacz stronę

Z ogromną radością informujemy, iż Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” objął patronat medialny nad XIX Międzynarodowym Festiwalem Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2023.

Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA jest popularno-naukowym czasopismem wydawanym od 1994 roku przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Ukazuje się dwa razy do roku, od 2003 roku w pełnym kolorze. Oceniane jest bardzo wysoko pod względem merytorycznym i edycyjnym.

Jego głównym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich i zagrożonych gatunków, siedlisk oraz cennych pod względem przyrodniczym obszarów. Jednym z założeń jest także kształtowanie zachowań korzystnych dla przyrody i promowanie postaw pozytywnie aktywnych – w tym zachęcanie do osobistego włączania się w działania na rzecz ochrony przyrody, a nie konsumpcyjnych i roszczeniowych.

Poziom i język artykułów jest dobierany w taki sposób, aby przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej większość tekstów była zrozumiała dla niebiologów o wykształceniu na poziomie gimnazjum. Jednocześnie, aby także przyrodnicy znajdowali w czasopiśmie interesujące treści.

W Magazynie wydzielone są działy tematyczne, w tym część dla najmłodszych czytelników (Salamanderka), w której publikowane są komiksy autorstwa Sławomira Kiełbusa (rysunki) i Macieja Kura (scenariusz). W każdym z numerów prezentowane są też aktualne przepisy prawne z zakresu ochrony przyrody. Czasopismo stanowi cenną, wykorzystywaną przez wielu nauczycieli pomoc dydaktyczną.

Wśród jego czytelników są m.in. liczne instytucje i osoby zajmujące się ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, szeroko pojętą turystyką przyrodniczą, a także po prostu miłośnicy przyrody. Magazyn patronuje wielu imprezom, konkursom i wydawnictwom. Na jego łamach corocznie publikowane są m.in. wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO.

Redaktor naczelną od 2004 roku jest Adriana Bogdanowska.

Na stronie internetowej PTOP „Salamandra” znajduje się witryna Magazynu, na której część artykułów dostępna jest w całości bez ograniczeń:

http://magazyn.salamandra.org.pl/

Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA od lat patronuje naszemu Festiwalowi. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

XIX Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2023 odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2023.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, Festiwal przyjmie wersję hybrydową: stacjonarną oraz online.

Na spotkanie stacjonarne zapraszamy do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Kazimierza Tetmajera 38, Izabelin C.

Transmisję online będzie można śledzić na kanale YT:
https://www.youtube.com/channel/UCD3JeyI0-eZFF5q-_i4A_Mg

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp na Festiwal jest bezpłatny.