Zaznacz stronę

Nadeszła chwila, na którą z niecierpliwością czeka duża część Członków Związku Polskich Fotografów Przyrody – ogłoszenie najważniejszego wewnętrznego konkursu fotograficznego, Konkursu „Fotograf Roku 2023 ZPFP”. Jest to dla nas wydarzenie niezmiernie ważne. Zdjęcia, które są nagradzane, wyznaczają trendy w fotografii przyrodniczej na kolejne lata. Możliwość oglądania twórczości naszych Koleżanek i Kolegów jest niezmiernie inspirująca i wpływa motywująco na wszystkich.

Regulamin

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych konkursów, to regulamin wyznacza zasady przeprowadzenia całego przedsięwzięcia. To regulamin określa kto może brać udział, jaka jest tematyka i wymogi techniczne, wreszcie w jaki sposób odbędzie się ocena zdjęć i ogłoszenie wyników. Z regulaminu dowiemy się także o tym jakie będą nagrody.

Konkurs „Fotograf Roku 2023 ZPFP” w znacznej części kontynuuje wypracowane przez lata i zaakceptowane przez uczestników zasady. Zostały jednak wprowadzone pewne poprawki i udoskonalenia, które mamy nadzieję, zostaną dobrze przyjęte.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy członkowie ZPFP (dzięki zapewnieniu anonimowości prac w ocenie jury na różnych etapach także członkowie Zarządów Okręgów i Zarządu Głównego) przyjęci nie później niż 31 grudnia 2022, mający opłacone składki za okres do końca czerwca 2023.


Zakres dat wykonania zdjęć biorących udział

Zgodnie z tradycją, w konkursie można zgłaszać zdjęcia wykonane w 2 ostatnich latach, czyli w tym roku są to lata 2022 i 2021. Wyjątkiem są członkowie przyjęci do ZPFP w 2022 roku, bo oni (jako że jest to ich pierwszy konkurs „Fotograf Roku”) mogą zgłaszać zdjęcia z całego swojego dorobku.


Kto nie może brać udziału?

Jurorzy (i członkowie ich rodzin) oceniający prace w etapie ogólnopolskim. Jurorami w etapach okręgowych często są członkowie innych okręgów i ich udział w konkursie we własnym okręgu (którego nie oceniają) jest to jak najbardziej dopuszczalny.


Tematyka i kategorie konkursu

Tematem jest oczywiście dzika przyroda. Konkurs podzielony jest tradycyjnie na 9 kategorii (w tym 1 zmieniająca się co roku):

 • krajobraz (KR) – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające przyrodę;
 • ptaki (PT) – dzikie ptaki w ich naturalnym środowisku;
 • ssaki (SS) – dzikie ssaki w ich naturalnym środowisku;
 • inne zwierzęta (IZ) – m.in. płazy, gady, ryby, owady, pajęczaki w ich naturalnym środowisku;
 • rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty (RO) – rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty w ich naturalnym środowisku;
 • wiatr (WI) – kategoria dodatkowa w Konkursie, której tematem jest fotografia przedstawiająca zjawisko wiatru w ujęciu dzikiej przyrody;
 • kompozycja i forma (KF) – kadry zbudowane w oparciu o wzory, faktury i wyraziste formy zaobserwowane w przyrodzie;
 • impresje (IM) – zdjęcia nastrojowe, ukazujące ulotne piękno dzikiej przyrody w śmiałej formie – z dopuszczeniem intensywniejszej obróbki w programach graficznych (przy zachowaniu zasad wymienionych w Regulaminie);
 • świat w naszych rękach (SW) – kategoria, której tematem jest relacja: człowiek/cywilizacja – naturalne środowisko (problemy, przykłady dewastacji środowiska również jego ochrony) oraz przyroda miejska – spontanicznie pojawiające się rośliny czy zwierzęta w środowisku silnie przekształconym przez człowieka (np. na hałdach, wysypiskach).


Każdy autor może zgłosić do 30 zdjęć.

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 10.01 do 10.02.2023 r. poprzez system konkursowy dostępny pod adresem http://konkursy.zpfp.pl/


Co będzie oceniane?

Prace konkursowe będą podlegały ocenie:

 • technicznej,
 • zgodności fotografii z tematyką konkursu,
 • artystycznej
 • zgodności z Regulaminem,
 • zgodności z zapisami Kodeksu Etycznego ZPFP,
 • przestrzegania zasad i wartości, jakimi kieruje się ZPFP.

Nagrody w etapie ogólnopolskim

Dla zdobywcy Grand Prix (tytułu Fotografa Roku 2023 ZPFP): nagroda rzeczowa (również w formie voucherów) od organizatorów, partnerów i sponsorów Festiwalu,

Dla zdobywców I, II lub III miejsca w każdej z kategorii: nagrody rzeczowe (również w formie voucherów) od organizatorów, partnerów i sponsorów Festiwalu.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy.


Nagrody w etapach okręgowych

Na etapie okręgowym, wartość i rozdział nagród rzeczowych pozostaje w gestii Zarządów Okręgów.


Ogłoszenie wyników

Nastąpi podczas kolejnej edycji Festiwalu „Wizje Natury”, czyli w listopadzie 2023 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni o otrzymaniu wyróżnienia/nagrody (bez szczegółów, żeby zachować niespodziankę do ostatniej chwili) na co najmniej 14 dni przed ogłoszeniem wyników.


To oczywiście nie są wszystkie zapisy, a jedynie te najważniejsze.
Koniecznie przeczytajcie cały regulamin od początku do końca, zanim zgłosicie zdjęcia w Konkursie!