Zaznacz stronę

Związek Polskich Fotografów Przyrody, w imieniu Wdeckiego Parku Krajobrazowego, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2023.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski.

W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Tematyka konkursu obejmuje następujące kategorie:

  • Grzyby – grzyby, śluzowce i porosty w ich naturalnym środowisku
  • Rośliny – rośliny w ich naturalnym środowisku
  • Ptaki – dzikie ptaki w ich naturalnym środowisku
  • Ssaki – dzikie ssaki w ich naturalnym środowisku
  • Inne zwierzęta – płazy, gady, ryby, owady, pajęczaki i mięczaki w ich naturalnym środowisku
  • Krajobrazy – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające przyrodę

Prace można składać:

  • bezpośrednio w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego ul. Bydgoska 6 Tleń, 86 – 150 Osie
  • przesłać na adres: Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego ul. Bydgoska 6 Tleń , 86 – 150 Osie (z dopiskiem „Perły Polskiej Przyrody”)
  • za pomocą strony internetowej http://www.wetransfer.com, podając adres mailowy: perlypolskiejprzyrody@wdeckipark.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 października 2023 roku o godz.23.59. W przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 października 2023 roku.

Regulamin: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/…/wpk-konkurs-foto…

Karta zgłoszeniowa: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/…/karta-zgloszeniowa

Związek Polskich Fotografów Przyrody objął patronat nad VII edycją Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2023. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Organizator konkursu: Wdecki Park Krajobrazowy💚

image description