Zaznacz stronę

Z dumą informujemy, że na początku grudnia 2022 r. wydany został pierwszy album fotograficzny Okręgu Warmińsko-Mazurskiego „Światłem Malowane. Przyroda Warmii i Mazur”. Album zawiera prace wykonane przez 37 autorów – łącznie 185 fotografii. Każdy z członków Okręgu zaprezentował 5 zdjęć. Zdjęcia zostały pogrupowane na 5 rozdziałów „Woda”, „Las”, „Zbliżenia”, „Wśród Łąk i Pól”, „Światłem Malowane”. Książka oraz każdy z rozdziałów został opatrzony krótkim wstępem autorstwa naszych Kolegów – Macieja Rodziewicza i Tomasza Bałdygi.
Album stanowi zwieńczenie pracy wszystkich naszych członków i jest doskonałym podsumowaniem działalności fotograficznej i artystycznej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Jednakże szczególnie dziękujemy za wkład pracy przy jego tworzeniu Andrzejowi „Szczurkowi” Waszczukowi, Maciejowi Rodziewiczowi i Tomaszowi Bałdydze.