Zaznacz stronę

Janusz Kępa

Członek Zarządu

Urodzony: … . Nie, lepiej brzmi: starszy od węgla, ale o usposobieniu 18-latka.

Ukończył wszystkie szczeble edukacji podstawowej. Życie zawodowe rozpoczął w firmie państwowej. Później powołał do życia własny biznes, w którym pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki z o.o. i Dyrektora ds. Technicznych. Następnie zajął się jednoosobową działalnością gospodarczą. W międzyczasie ukończył podyplomówkę, na otarcie łez za niezrealizowane studia doktoranckie.

Od zawsze żeglarz „szuwarowy” i morski. Posiada stopień jachtowego sternika morskiego i jest niekwestionowanym sympatykiem Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich.

W wieku 18 lat posmakował przygody z fotografią. Na dobre związał się z nią od roku 2002. Do ZPFP wstąpił w roku 2004, ale legitymację posiada od roku 2009. Od samego początku jest członkiem Okręgu Toruńskiego ZPFP, w którym pełnił nie tylko funkcję wiceprezesa, lecz także prezesa – przez dwie kadencje, a do 28 lutego 2023 - funkcje sekretarza i skarbnika okręgowego. W Zarządzie Głównym przez jedną kadencję piastował funkcję członka Sądu Koleżeńskiego.

Fotografuje wszystko, na co napotka jego obiektyw, od makro po fotografię dzikich zwierząt. W Okręgu Toruńskim organizował wiele różnorakich wystaw. Największym jego osiągnięciem w OT ZPFP jest współudział w wydaniu albumu fotograficznego i zorganizowaniu wystawy na 25-lecie Okręgu Toruńskiego ZPFP.