Zaznacz stronę

Okręg Krakowski Związku Polskich Fotografów Przyrody serdecznie zaprasza do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej na wystawę fotografii przyrodniczej pt. „Barwy świata Przyrody 2023”. Wystawę można oglądać od 6 lipca do 15 sierpnia. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!

Autorzy – Bartłomiej Cichoń, Andrzej Dajek, Wojciech Firlej, Leopold Grela, Emilia Grzędzicka, Adam Gutowicz, Krzysztof Hajduk, Mateusz Kotowicz, Dominika Kustosz, Janusz Mazalon, Katarzyna Niedziołek, Dawid Oruba, Beata Ostachowicz, Andrzej Pochopień, Tomasz Sikorski, Rafał Stankiewicz, Szymon Szopa, Patrycja Wąsikowska, Tomasz Wilk i Paweł Wrona

Termin wystawy: 6 lipca 2023 – 15 sierpnia 2023

Miejsce: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego, Krempna 59, 38-232 Krempna