Zaznacz stronę

Jesteśmy częścią Natury. Dzięki Niej istniejemy. To z Niej wywodzą się nasze korzenie. Pod Jej skrzydłami suniemy przez życie. Ona jest świadkiem naszych wzlotów i upadków. Ona – Natura, bratnia dusza naszego jestestwa. Dbajmy o Nią! Ona na to zasługuje!

XIX Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2023 ramię w ramię z Nature First Photography – międzynarodowym sojuszem na rzecz odpowiedzialnej fotografii.

Nature First pomaga chronić miejsca, które kochamy i fotografujemy poprzez mądre, świadome użytkowanie, edukację, rozpowszechnianie idei oraz budowanie społeczności fotografów odpowiedzialnych za świat Przyrody.

Opierając się na siedmiu głównych zasadach, edukuje zarówno fotografów profesjonalnych jak i amatorów, prowadząc ich w kierunku odpowiedzialnego fotografowania.

  • Przyroda jest ważniejsza od fotografii.
  • Zdobądź wiedzę na temat fotografowanych miejsc.
  • Zastanów się nad możliwym wpływem Twoich działań.
  • Zachowaj rozwagę dzieląc się lokalizacją fotografii.
  • Zdobywaj i dziel się wiedzą o przepisach i regulaminach miejsc.
  • Zawsze stosuj zasadę „nie zostawiaj śladu” (Leave no trace) i staraj się pozostawiać miejsce w lepszym stanie, niż je zastajesz.
  • Aktywnie promuj i edukuj innych na temat tych zasad.

Więcej informacji na stronie:

https://www.naturefirstphotography.org/